gespreksstof

Volgende keer iets langere bijeenkomst zodat o.a meer tijd is voor bekijken matches in computers. Als je dat met collega doet heb je gelijk gespreksstof en leer je elkaar echt beter kennen. Vraag is ook wat er nu verder mee gedaan gaat worden...

Deelnemer - Provincie Zuid-Holland Ontwikkelagenda FJZ