Ontwikkeling van cross-selling

We zijn tevreden met het event, helemaal nu blijkt dat na een korte periode al resultaten zichtbaar zijn. Een aantal leads zijn gedeeld, mensen vinden elkaar beter en daarnaast hebben collega’s een aantal concrete afspraken gemaakt. Het programma heeft dan ook zeker zijn doel bereikt en draagt naar onze mening concreet bij aan de ontwikkeling van cross-selling binnen Facilicom.

Henk Sulman - Trigion Beveiliging
Richard de Maar - Gom Schoonhouden