Wat is onboarding?

We organiseren masterclasses voor de zorg.

Onboarding Masterclasses

Onboarding Masterclasses


Wat is onboarding?

Onboarding is vaktaal, jargon dat wordt gebruikt voor het personeelsbeleid van organisaties. Het staat voor het proces van nieuwe mensen opnemen in je organisatie, dus het aan boord halen of aanmonsteren. En dat is een belangrijk proces, want een groot deel van die nieuwe mensen verdwijnt ook weer heel snel uit je organisatie als je er niet voor zorgt dat ze zich gelijk op hun gemak voelen en het idee hebben dat ze kunnen bijdragen. De kosten van het aannemen en opnemen van nieuwe mensen in een organisatie zijn groot. Als deze nieuwe mensen dan korte tijd later alweer weggaan, begint je weer van voor af aan. Om dit onboarden goed te organiseren in grotere organisaties is er inzicht en aandacht nodig voor de behoeften van de nieuwe medewerker in de eerste periode van zijn of haar dienstverband. De praktische zaken moeten op orde zijn, zoals toegangen, pasjes, computer, kleding etc.


Wat is het belang van onboarding voor de zorg?

In de zorg is onboarding een belangrijk thema, omdat er veel mensen nodig zijn. Tegelijkertijd is de uitstroom hoog. Aan de voorkant lopen grote wervingscampagnes om mensen binnen te halen, maar om allerlei redenen stromen ze ook snel weer uit. Veel van deze mensen nemen ook nog eens definitief afscheid van de zorg en kiezen voor werk op een ander terrein. Hierdoor gaat er veel geld verloren en tegelijkertijd staan ook de teams, teamleiders en managers in de organisatie onder extra hoge druk. Telkens weer komen er nieuwe gezichten voorbij die ingewerkt moeten worden, terwijl het al zo druk is! Hier ligt een vicieuze cirkel op de loer.


Masterclass reeks onboarding

In het eerste deel van 2019 organiseerden we een masterclass reeks over onboarding in samenwerking met @UtrechtZorg, een koepel van werkgeversorganisaties in de zorg. De deelnemers zijn de verantwoordelijken voor het opzetten en draaien van de onboardingprogramma’s binnen hun organisatie. Vooral P&O en HR coördinatoren en managers. De masterclass is opgezet als een serie werksessies waarin we inspirerende voorbeelden en achtergronden delen. Tussen de sessies door gaan de deelnemers aan de slag met experimenten om kleine verbeteringen aan het onboarding programma te testen. Om elkaar te kunnen vinden en inspiratie en inzichten vast te leggen is er een online omgeving (website) ingericht voor de masterclass reeks.

Online platform Onboarding Masterclasses voor UtrechtZorg

Online platform Onboarding Masterclasses voor UtrechtZorg

De opzet van de 4 bijeenkomsten is als volgt

Sessie 1

 • Kennismaking met elkaar. Wat is onboarding en wie doet al wat op dit gebied.

 • De businesscase voor onboarding.

 • Introductie van de medewerkersreis onboarding.

Sessie 2

 • Inzoomen op de fase preboarding (vanaf het tekenen van het contract tot en met de eerste week) en de inzet van apps, zoals @Appical en andere hulpmiddelen.

Sessie 3

 • Inzoomen op de eerste 100 dagen. Met inspiratie uit de praktijk. Er komen onboarding voorbeelden voorbij van diverse organisaties in de zorg en andere sectoren.

Sessie 4

 • Onboarding plannen met elkaar delen en verder aanscherpen.

Resultaat voor de deelnemende zorg werkgevers:

 • Een verbeterde en gedragen aanpak van onboarding door de werkgevers.

 • Inzicht in de business case van onboarding voor de eigen organisatie.

 • Uiteindelijk draagt een goede onboarding natuurlijk bij aan de vermindering van uitstroom en meer rust binnen teams.Van de 1e masterclass heeft UtrechtZorg een superleuk filmpje gemaakt.

Onboarding is in het bedrijfsleven al een begrip en ook voor onze sector is het van groot belang hierin te investeren. Daarom zetten de RAAT's van regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi- en Vechtstreek samen hun schouders onder dit thema. 30 organisaties volgen op dit moment de masterclasses onboarden in Zorg en Welzijn georganiseerd door Utrechtzorg en Yes! We Connect.


Yes! We Connect en onboarding

We helpen organisaties om vanuit verbinding samen te werken. Op dit moment zijn we betrokken bij de onboardingprogramma’s van onder andere: ABN AMRO, Bakertilly, BDO, Hogeschool Utrecht en Rabobank. 

Onze bijdrage is vooral gericht op:

 • nieuwe medewerkers snel een netwerk opbouwen in de organisatie

 • hen laten uitvinden hoe ze kunnen bijdragen aan het grote doel van de organisatie, en

 • de rest van de organisatie inzicht geven in wie erbij komen en wat zij meebrengen aan kennis en ervaring.

En nu…

Inmiddels zijn we door meerdere werkgeverskoepels in de zorg benaderd om masterclass reeksen op te zetten. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag. Hopelijk kunnen we op deze manier een bijdrage leveren aan de grote uitdaging voor de zorg in Nederland, namelijk voldoende handen aan het bed.

Daarnaast gaan we onze pijlen ook richten op onboarding in andere sectoren die te kampen hebben met personeelstekorten, zoals bijvoorbeeld het onderwijs en de technieksector.

…wordt vervolgd!


 
frank-2018.jpg
 

Meer weten over de masterclasses?

Mijn naam is Frank Philips. Ik denk graag met je mee, je mag me bellen op +31 6 41189753 of stuur een e-mail naar frank@yesweconnect.nl.


Bekijk hier onze andere blogs over onboarding van nieuwe collega’s.