HU Leidinggevendendag

Image from iOS (1).jpg

Klant: Hogeschool Utrecht

Deelnemers: 130 leidinggevenden

Datum: 15 september 2018

Locatie: Bar Beton – Utrecht (Rijnsweerd)

Doel: verbinding tussen organisatie onderdelen versterken


Meerdere keren per jaar komen de HU Leidinggevenden bij elkaar om de verbinding te versterken: elkaar leren kennen, informatie uitwisselen en elkaar inspireren. De HU is georganiseerd in meerdere zelfstandig opererende onderdelen. Hierdoor is het extra van belang om tijd vrij te maken om de verbinding tussen de onderdelen tot stand te brengen.

Door slimmer samen te werken kunnen de onderdelen van elkaar leren, best practices kopiëren en elkaar helpen en steunen als het nodig is. De bijeenkomst begon met een uitgebreide kennismaking. Doordat iedereen in een team met gelijkgestemden was ingedeeld, was er direct een klik, hoewel de meesten elkaar nog niet (zo goed) kenden.

Bij de plenaire start bleek dat iedereen door de teamindeling contact had gemaakt met een collega die hij/ zij vooraf nog niet kende. Nadat de voorzitter van het college van bestuur de groep had bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen, volgde de verdieping op de kennismaking.

Tijdens de Schatgraven ronde interviewden de leidinggevenden elkaar op zoek naar de professionele kwaliteiten en ambities. Iedereen stelde zijn interviewpartner voor in het team. Een energieke middag met een krachtig resultaat en blije gezichten.

Resultaat: energie om meer met elkaar samen te werken