6 Stappen voor de kick-off van jullie corporate start-up

Vorige week mochten we de driedaagse kick-off faciliteren voor een corporate start-up van DSM. Een bijzondere ervaring met een gaaf resultaat. Het team gaf achteraf aan dat ze zich nu echt verbonden voelen met elkaar en met de ambitieuze plannen van hun start-up. Omdat dit programma waarschijnlijk ook bruikbaar is voor andere organisaties, zijn we er even voor gaan zitten om dit blog te schrijven.

kick-off van jullie corporate start-up

Corporate start-ups zijn in veel opzichten hetzelfde als normale start-ups. Ze staan voor de uitdaging om een interessant idee om te zetten in een winstgevende onderneming. En dit moet snel gebeuren, anders raakt het geld op en sterft het project een vroege dood. De corporate achter de start-up kan worden gezien als een sterk betrokken venture capitalist. Aan de andere kant zijn corporate startups juist ook heel anders dan normale start-ups. 

Een paar interessante karakteristieken van de corporate start-up zijn:

 • Het team is geselecteerd uit verschillende hoeken van de corporate organisatie en wordt aangevuld met mensen die van buiten komen. De uitdaging hierbij is dat (een deel van) het team dus een corporate achtergrond heeft en niet gewend is aan de start-up manier van werken.

 • Experimenteren, fouten maken en leren wordt zeker aangemoedigd, maar binnen bepaalde grenzen. Het hoogste goed voor het bedrijf is de reputatie. Die mag nooit in het gedrang komen, dus daar moet de start-up ook rekening mee houden. Hierdoor is de bewegingsvrijheid beperkt.

 • De start-up heeft een multinationale organisatie achter zich staan met een sterk merk, een netwerk van partners en ondersteunende afdelingen (marketing, IT, financiën, HR, ...). Echter om hier gebruik van te maken, moet de start-up zich aan de regels, procedures en voorschriften houden. Dat kan frustrerend zijn.


Het doel van de kick-off

In deze dynamiek stapten we 3 weken voor de bijeenkomst (dat is de start-up manier!). 

De opdracht die het organiserende team ons voorlegde, was:

 1. Verbind het wereldwijde start-up team, bestaande uit ongeveer 45 mensen uit de VS, Europa en Azië.

 2. Laat het team zich committeren aan de realisatie van de plannen per segment.

Hoewel de doorlooptijd voor het organiseren van de bijeenkomst erg kort was, gaf het organisatieteam ons veel vertrouwen. Daardoor konden we onze ideeën en expertise inbrengen voor het ontwerp van de bijeenkomst.

We begonnen met het delen van onze overtuigingen:

 • Magie tot stand brengen in samenwerkingen begint met elkaar echt leren kennen. De tijd die je hier met elkaar in investeert verdien je dubbel en dwars terug op het moment dat je echt met elkaar aan de slag gaat.

 • Deel je grote doelen en ambities en laat je mensen hun bijdrage hieraan ontdekken en benoemen. Deel dit ook met elkaar.

 • Maak samen plannen. Als je wilt dat mensen zich committeren aan een plan, laat ze het plan dan zelf bedenken.

Op basis hiervan zijn we tot onderstaande ontwerp voor de kick-off meeting gekomen.


6 Stappen voor de kick-off meeting

 

De aanpak voor de kick-off sessie bestond uit onderstaande 6 stappen:

1. Voorbereiding doen
Bijeenkomsten worden waardevol door interactie (informatie verwerken, dialoog, brainstormen, plannen, etc.) en niet door het delen van informatie.

Aan de deelnemers werd gevraagd om zich voor te bereiden. Niet alleen het organiserende team of management moet hun huiswerk maken, maar ook de deelnemers. We hebben alle presentatoren gevraagd om een film te maken met een pitch van hun plan. In de week voor de bijeenkomst werd dagelijks een van de films toegestuurd aan de deelnemers. Zo kon iedereen vooraf de belangrijkste informatie al tot zich nemen. Op de speciale event website werden de filmpjes gedeeld. Ze bleven hier continu beschikbaar om op een later moment nog eens te bekijken.

 

2. Verbinding maken
Start with who! Wie zit er in het team. Wat drijft iedereen? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in het team?

Het andere element van de voorbereiding was om een persoonlijk profiel van jezelf te maken. Via de event website kon iedereen vooraf de profielen van de anderen doorzoeken. Aan het begin van elk van de drie ontmoetingsdagen creëerden we teams, gebaseerd op het feit dat ze een onderlinge verbinding hadden (zoals teams met hardlopers, avondmensen, hondenbezitters, enz.). De gegevens uit de profielen kwamen terug op badges, in quizzen en tijdens kennismakingsgesprekken. Tijdens de ronde Schatgraven ging de kennismaking verder en ontdekte iedereen bij elkaar de unieke krachten en interesses op professioneel gebied.

 

3. Missie delen
Waarom bestaat dit team? En wat kan ik bijdragen?

De missie van de start-up werd in een inspirerende film getoond door de leider tijdens de opening van de meeting. Vervolgens ging hij in op de verwachtingen voor de toekomst van de technologie die de start-up wil opschalen. Een opening, die de bijeenkomst richting gaf en bol stond van kansen en ambities. We love it!

 

4. Plan eigen maken
Digest, bespreek, vraag en brainstorm om het plan nog beter en meer eigen te maken. Het meest enthousiast is iedereen over zijn eigen plan, toch.

De presentaties van de plannen per segment waren al van tevoren uitgestuurd. Via een vlotte pitch  werd de informatie nog even opgefrist voor iedereen. De presentator koos vervolgens een van de interactiekaarten; brute brainstorm, wondermiddel, moonshot, of…. De teams aan de tafels gingen  de gestelde uitdaging aan en presenteerden hun conclusies aan de presentator. Hierdoor raakte iedereen betrokken bij alle plannen.

 

5. Visualiseer de reis
Start with the end in mind. Visualiseer de reis die je met elkaar gaat afleggen en bespreek wie welke rol en bijdrage levert.

De volgende sessie was Onze reis in kaart. Iedereen die voor een bepaald segment werkt, was betrokken bij de uitwerking van de reis, die het team moet maken om het plan te realiseren. Op een groot vel papier tekende het team een boot. Er verschenen zeilboten, een sleepboot, speedboten en zelfs een vliegdekschip. Hierna werd het doel beschreven met de metafoor van het paradijselijke eiland. Hoe ziet het paradijs eruit? Hoe gaat het zijn als je daar aankomt? De externe factoren die het team op hun reis beïnvloeden, werden geprojecteerd door de wind en de rotsen in de zee.

De volgende stap was om propellers en ankers voor de boot te tekenen en te beschrijven. Wat kun je als een team doen om sneller te gaan (propeller) en wat maakt dat je langzamer gaat (anker). En natuurlijk wat kun je doen om de ankers weg te snijden. Uiteindelijk werd iedereen gevraagd om even naar buiten te gaan en na te denken over de eigen rol in deze reis. Wat is jouw commitment? Ook dat voegde iedereen toe aan de kaart.

6 Stappen voor de kick-off van jullie corporate start-up

6. Spreek je uit
Je uitspreken over je plan is de eerste stap in de realisatie.

De middag van de laatste dag bezocht een directielid van DSM de bijeenkomst. Hij benadrukte het belang van de start-up en hoe dit past in de algemene bedrijfsstrategie. Hij legde ook uit wat er van de start-up verwacht wordt. In algemene termen; extreme groei, sterke marges, focus en samenwerking met diverse partijen in de waardeketen. Een enorme uitdaging!

Na deze introductie pitchte elk segment zijn plan. De presentaties waren kort en krachtig. Precies goed. Tijdens de interactie na elke pitch was het hele team betrokken bij het beantwoorden van de vragen van het directielid. Je voelde dat iedereen trots was op zijn/ haar eigen plan.


Resultaat

De uitkomst van de bijeenkomst was bijzonder positief:

 • Er liggen zeer kansrijke plannen klaar.

 • Het team is toegewijd. Iedereen weet wat ze aan elkaar hebben en wie welke bijdrage gaat leveren.

 • En last but not least: een trots directielid, dat toezegt om het team te steunen in elke mogelijke manier om de plannen te realiseren.

Dit wens ik jouw start-up ook toe!


Wat kun je van ons verwachten

We zullen het 6 stappen plan voor de kick-off van de corporate start-up verder verfijnen. Uiteindelijk maken we hiervoor een toolkit met alle benodigde materialen en instructies. Dan kan iedereen dit idee gebruiken om zijn of haar corporate start-up een flinke boost te geven. En als je wilt dat wij je helpen bij het faciliteren, neemt dan even contact met ons op. We doen het graag!

 

Meer informatie?

Mijn naam is Frank Philips. Bij Yes! We Connect maken we programma's en tools waarmee je kunt werken vanuit verbinding. Bel me als ik je ergens mee kan helpen +31 (0)6 41189753 of stuur een e-mail naar frank@yesweconnect.nl.