7 >> Versnellers voor Employee Engagement

Employee Engagement: Schuberg Philis als voorbeeld

Betrokken medewerkers zijn gelukkiger en dragen meer bij. Prachtig voorbeeld is IT bedrijf Schuberg Philis. Hier zijn de engineers verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klanten. En dat werkt! Klanten geven het bedrijf een 9,1. Dat is met afstand het hoogste cijfer in de branche. De runner up zit op een 7,9 (bron: Outsourcing Performance 2017 by Giarte).

Engagement medewerkers

Employee Engagement is schrikbarend laag

Op het gebied van engagement is Schuberg Philis een van de positieve uitzonderingen. Onderzoek van Gallup toont aan dat 91% van de medewerkers in Nederland zich helemaal niet betrokken voelt bij de organisatie waarvoor ze werken. Een heftig cijfer dat grote impact heeft op de resultaten van organisaties, de tevredenheid van hun klanten en op het persoonlijk leven van mensen.


Wat is er nodig?
Mensen en organisaties verdienen beter! Met die missie hebben we op 12 juni een kennisevent over engagement georganiseerd. De 70 aanwezige vertegenwoordigers van multinationals, overheidsorganisaties, middenbedrijven en een aantal experts deelden kennis, ervaringen en inzichten met elkaar. 

kennis event engagement

Tijdens het interactieve panelgesprek, dat op voortreffelijke wijze werd geleid door Rob Koops, bleek overeenstemming te bestaan over de uitgangspunten voor meer betrokken medewerkers.

 1. Purpose - zingeving

 2. Autonomy - handelingsvrijheid

 3. Mastery – vakmanschap

(meer achtergronden: Daniel Pink)

Voor Annemiek Barneveld staat het hebben en uitdragen van een duidelijke purpose centraal bij het vergroten van employee engagement. Annemiek werkt voor ING en is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de implementatie van het Spotify model voor ING. De organisatiestructuur is rigoreus aangepakt. In plaats van afdelingen als IT, Marketing en HR worden er nu telkens kleine multi-disciplinaire teams gevormd rondom de problemen of uitdagingen van klanten. Deze teams formuleren zelf hun bijdrage aan het grote doel de ING Purpose “Empowering people to stay a step ahead in life and in business.”

Rik Blog van Schuberg Philis is wars van hiërarchie. “Aparte kamers voor directeuren hebben wij niet, we hebben gewoon geen directeuren”. De teams bij ons hebben 1 opdracht, maximaliseer de klanttevredenheid. Daarbinnen zijn ze zelfstandig. Het team ontwerpt de oplossing samen met de klant. Hetzelfde team implementeert de oplossing en beheert deze ook. “Wij hebben hele goede mensen in dienst en hoeven niemand te vertellen wat hij of zij moet doen. Ze functioneren dus echt autonoom.”

Henny van Egmond vulde verder aan dat mensen meer betrokken zijn bij het werk dat ze doen, dan de organisatie waarvoor ze werken. Hij haalde een ander mooi voorbeeld aan; Buurtzorg. Deze organisatie slaagt erin om de zorgverleners de tijd en ruimte te geven om echt het verschil te maken voor cliënten. Met hogere cliënt tevredenheid en lagere kosten tot gevolg. Laat mensen gewoon hun vak uitoefenen! Vanuit vakmanschap het verschil maken voor mensen zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn bij hun werk.


Employee Engagement. Hoe doe je dat?

“Hoe pak je engagement aan?” Deze vraag vanuit de zaal werd door het panel met vereende krachten beantwoord met onderstaande stappen:

1. Toon leiderschap

 • Wat wil je bereiken als organisatie?

 • Wat is daarin het belang van engagement?

 • Welke keuzes ben je bereid te maken? Hoe ver wil je gaan?

2. Bevraag de mensen

 • Wat willen zij bereiken?

 • Wat zijn de verwachtingen?

 • Wat hebben ze nodig? Autonomy, Mastery, Purpose?

3. Maak verbinding

 • Met elkaar van mens tot mens. Wie is wie? En wat draagt iedereen bij?

 • Met de purpose. Wat wil de organisatie? Wat wil ik? Waar zit de versterking?

4. Verander samen

 • Doorbreek patronen die niet bijdragen.

 • Probeer, ervaar, evalueer, verbeter en probeer het opnieuw.

 • Wees open en eerlijk naar elkaar.

5. Betrek iedereen continu

 • Blijf iedereen betrekken. Wat zijn kansen en bedreigingen.

 • Hou elkaar scherp. Innoveer samen.

 • Laat nieuwe mensen dit vanaf de start ervaren.


Wat doen anderen?
Uit de praktijk cases over engagement kwamen 7 concrete engagement versnellers naar voren, waar iedereen morgen mee aan de slag kan gaan.

7 >> Versnellers voor Employee Engagement

 1. Geef nieuwe medewerkers zelf de regie over hun onboarding.

 2. Geef goede voorbeelden.

 3. Breng de uitdagingen waarvoor je staat samen in kaart.

 4. Spreek je uit! Geef en vraag directe feedback.

 5. Doorbreek patronen die niet bijdragen aan betrokkenheid.

 6. Vraag je mensen wat ze nodig hebben.

 7. Het begint met verbinding.

Hieronder de achtergronden bij deze 7 versnellers.


1. Onboarding, op eigen verantwoordelijk

case van Mammoet en Bureau Drop

Uitdaging: hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers snel en op het juiste niveau mee kunnen werken. Bureau Drop heeft met en voor Mammoet een onboarding programma ontwikkeld waarbij de projectmanagers zelf de touwtjes in handen krijgen voor hun onboarding. De informatie wordt niet aangereikt, maar de projectmanagers moeten er zelf naar op zoek, via opdrachten en interviews.

Vanuit de organisatie zijn alleen de vragen voorgedefinieerd waarop de nieuwe projectmanagers het antwoord moeten zien te vinden om echt goed mee te kunnen draaien.

Versneller 1
Geef nieuwe medewerkers zelf de regie over hun eigen onboarding proces. Hiermee maak je direct een duidelijk punt over je eigen verantwoordelijkheid nemen als medewerker in de organisatie.

2. Succesvolle implementatie van het nieuwe communityplatform

case van KPMG en Plek.co

Uitdaging: Hoe krijg je iedereen mee op een nieuw communityplaform? 

Bij KPMG werken veel jonge, ambitieuze mensen. Moderne, sociale communicatietools zijn onmisbaar om deze mensen verbonden te houden, met elkaar en de organisatie. Om zo’n nieuwe tool echt te laten werken en de oude uit te bannen, is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Ambassadeurs maken de eerste groepen aan. De directeur schrijft een wekelijkse blog over diverse onderwerpen, ook privé. Zo krijgt de verandering vorm en kan iedereen makkelijk aanhaken.

Versneller 2
Geef goede voorbeelden.

 

3. STORM methode, samenhang in kaart

case van Deltares en Copernicos

ID-Lab54730-735x490.jpg

Uitdaging: Hoe pak je als groep of organisatie complexe innovaties aan, zoals het versterken van dijken in Nederland? 

Er is meestal niet 1 persoon die de complete context van problemen en innovaties kan overzien. Als organisaties hiermee geconfronteerd raken, zie je mensen wegduiken, vertragen of negeren. De STORM-methode helpt om grote vraagstukken stap voor stap te ontrafelen en in samenhang weer te geven. Belanghebbenden en experts brengen op onderdelen hun expertise in. Vanuit de samenhang ontstaat ook zicht op oplossingen.

Versneller 3
Ga grote uitdagingen niet uit de weg, maar pak ze samen aan. Breng de samenhang in kaart met een brede groep betrokkenen. Kies en ontwikkel vervolgens samen de oplossing.

 

4. Spreek je uit!

case van Rabobank en Yolk

1280-rabobank-in-2015.jpg

Uitdaging: Hoe werk je aan een rechtvaardige en veilige cultuur binnen de organisatie? 

Van medewerkers verwachten we steeds meer: dat zij hun resultaten halen in zelforganiserende teams, in flexibele werkomgevingen en in situaties dat het erom spant. Waar vind je dan je houvast? Met het verdwijnen van managementlagen en toename van autonomie en regelvrijheid groeit de behoefte aan duiding en richting. Binnen welke koers kan ik mijn keuzes maken? En weet ik van mijn collega wat hij doet en wat we aan elkaar hebben? Om te weten wat je aan elkaar hebt, is het nodig dat je je uitspreekt, zodat de ander daarnaar kan handelen.

Versneller 4
Wees open. Geef en vraag directe feedback.

  

5. Van visie naar uitvoering, samen patronen doorbreken

case van Detentiecentrum Rotterdam en Stelvio

Uitdaging: Hoe zet je de verander ambitie van een organisatie om in daadwerkelijk ander gedrag?

Mooi voorbeeld is detentiecentrum Rotterdam. Haar ambitie is om de opvang van gedetineerden humaner te maken en de organisatie flexibeler. Dit vraagt een grote verandering op het gebied van houding en gedrag van de medewerkers. Door elkaar regelmatig een spiegel voor te houden, worden mensen zich bewust van hun gedrag en ontstaat er ruimte voor verandering: “Dit is het patroon dat ik zie. Is dat effectief bij het realiseren van onze ambitie?” Als dit niet het geval is, spreek je met elkaar af om dit voortaan op een andere manier te doen. 

Versneller 5
Doorbreek patronen die niet bijdragen en vervang ze met nieuwe patronen die wel zorgen voor betrokkenheid.

6. Een sociaal intranet waar medewerkers blij van worden

case van Wageningen University & Research en Mixit

Campus_zomer-2-2.jpg

Uitdaging: Hoe zorg je ervoor dat mensen nieuwe tools ook echt van de mensen zijn (en niet alleen voor)?

Bij Wageningen University & Research is een nieuw sociaal platform gerealiseerd. Hierbij zijn de medewerkers in een vroeg stadium betrokken om hun wensen en ideeen naar boven te halen en te kunnen verwerken in het ontwerp en opzet van het platform. Voor de realisatie waren op deze manier al 1000 medewerkers betrokken bij hun nieuwe tool. “One size fits all” bestaat niet.

Versneller 6
Vraag je mensen wat ze nodig hebben.

  

7. Werken volgens het Spotify model bij ING

case van ING en Yes! We Connect

Uitdaging: Hoe kunnen we de teams een vliegende start geven in de nieuwe organisatie opzet?

In 2015 heeft ING haar organisatie ingrijpend veranderd, naar het voobeeld van Spotify. Agile teams werken vanuit een krachtige purpose aan uitdagingen en problemen die klanten ervaren. 

Voor de ING-ers was het eerste effect dat ze hun vertrouwde afdelingen en collega’s los moesten laten om te starten in een nieuw multidisciplinair team. De eerste werkdag was helemaal gewijd aan elkaar leren kennen. Zowel als mens als ook de zakelijke kant. Wie ben je? En wat draag je bij? Vanwege de grote aantallen, 2500 mensen verdeeld over 2 dagen, was het een grote inspanning voor de organisatie, die zeer gewaardeerd werd door de mensen.

Versneller 7
Het begint met verbinding.


Welke versnellers voor engagement pas jij toe in jullie organisatie? Als je een interessante case hebt, kom ik graag met je in contact. Wellicht kunnen we jouw case dan tijdens het volgende kennisevent bespreken. Veel succes en plezier met het werken aan engagement!

Over ons

Wij zijn Yes! We Connect en realiseren programma’s en tools voor meer verbinding en employee engagement. Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen om op het thema engagement te versnellen? Stuur me dan een berichtje. Ik denk graag met je mee.

our purpose