De magie van verbinding

Als mens heb je van nature verbinding nodig. Een veilige thuishaven (familie, stam of community) waar er aandacht is voor wie jij echt bent, waardering voor wat jij doet en respect voor je overtuigingen en idealen. Verbinding in deze vorm kan een magisch gevoel losmaken. Je krijgt energie en voelt je eigen kracht. YES!

De uitdaging voor organisaties, die het verschil willen maken, is om verbinding te faciliteren. Te starten met het maken van verbinding met elkaar. Wat weet je echt van elkaar? Wat houd je bezig? Hoe kijk je tegen de wereld aan? En wat zijn onze overeenkomsten en verschillen? Door de uitwisseling van deze antwoorden ontstaat wederzijds begrip, waardering en vertrouwen.

De volgende stap is het maken van verbinding met de purpose, het grote doel, van de organisatie. Wat drijft jou? Welke bagage heb jij? Wat is jouw kracht? En hoe kunnen we dit inzetten om samen ons doel te realiseren? Als je dat van elkaar weet, kun je mensen vanuit hun kracht en motivatie de juiste plek in de organisatie geven om maximaal bij te dragen.

[dutch]

Bij organisaties die werken vanuit verbinding ervaren medewerkers meer plezier en voldoening. Er ontstaat ruimte voor kennisdeling en leren. Betrokkenheid bij de doelen en het gevoel van eigenaarschap zorgen ervoor dat klanten verrast worden. Hierdoor realiseren deze organisaties een duurzaam beter resultaat. En daar wil iedereen bij horen, medewerkers én klanten!

Denk aan: Google, Netflix, Spotify, Virgin, Zappos en in Nederland aan Coolblue, Bol.com, Voys en Schuberg Philis.

Wij wensen iedereen in zijn of haar werk de magie van verbinding toe, omdat we uit eigen ervaring weten welke kracht dat losmaakt.

Yes! We Connect

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dit gebied, volg ons dan op facebook of meld je aan voor de Yes! We Connect-club.