7 tips om jouw netwerkevent tot een succes te maken

Netwerken tijdens events, bijeenkomsten, congressen en conferenties is hot! Het is de meest effectieve manier om nieuwe contacten op te doen, kennis te delen en op deze manier samen verder te komen. Om het maximale resultaat te bereiken moet je het wel professioneel aanpakken. Hieronder een aantal tips, die we zelf toepassen om netwerkevents voor onze klanten te laten werken.
Hier kun je het artikel downloaden: 7 netwerkevent tips

1. Maak het netwerkdoel duidelijk
2. Profileer de deelnemers
3. Betrek de deelnemers
4. Creeër een goede netwerk sfeer
5. Maak een persoonlijke klik
6. Activeer het netwerk
7. Follow up

1. Maak het netwerkdoel duidelijk
Maak vooraf duidelijk dat er genetwerkt wordt. Iedereen heeft dan ruim de tijd om zich voor te bereiden en eventueel ook anderen op het event te wijzen. Netwerken kun je met externen doen om elkaar aan nieuwe contacten te helpen of ervaringen uit te wisselen. Binnen organisaties kun je elkaars netwerk gebruiken om kennis te delen, expertises inzichtelijk te maken, elkaar hulpvragen te stellen of bijvoorbeeld cross-selling te versterken.
Als je overtuigd bent van je aanpak kun je de deelnemers een belofte doen (“Je gaat naar huis met 10 nieuwe contacten”, “Je krijgt minimaal 5 nieuwe inzichten om je hulpvraag aan te pakken”,…)

2. Profileer de deelnemers
Laat alle deelnemers een profiel van zichzelf creëren. Deze informatie kun je gebruiken om mensen met elkaar te matchen. Ook kun je deze informatie afdrukken op een badge zodat je snel een indruk kunt krijgen van degene die je voor je hebt. Zorg voor een goede mix van persoonlijke en zakelijke vragen.
Als extra aanmoediging om te netwerken, kun je de statistieken op grote schermen presenteren van de meest gekozen antwoorden.

3. Betrek de deelnemers
Betrek de deelnemers in een vroeg stadium bij het event. Vraag hen naar hun doelen voor de bijeenkomst. Wat willen ze eruit halen? Welke informatie willen ze krijgen? Op welke elementen willen ze netwerken. Zorg voor een nulmeting, die je achteraf koppelt aan de enquête met het resultaat van het event.

4. Creeër een goede netwerk sfeer
Kies een passende locatie. Zorg voor een rustige netwerkruimte met een goede akoestiek, zodat je elkaar goed kunt verstaan. Een dynamische opstelling bevordert verbinding en delen. Statafels met krukken of lage tafels met poefjes hebben een actief karakter en bieden toch comfort.

5. Maak een persoonlijke klik
Zorg voor voldoende tijd om elkaar eerst op een persoonlijk niveau te leren kennen. Hier ontstaat de klik tussen mensen. Door deze klik zijn de netwerkers bereid om ook uit hun achterliggende netwerk te putten om elkaar verder te helpen. Dit opent de deur naar een 100 keer groter netwerk dan puur het netwerk van de aanwezige mensen.

6. Activeer het netwerk
Gebruik een werkvorm om je deelnemers aan het werk te zetten. Netwerken is een leuke bezigheid, maar om ook effectief te zijn moet iedereen tegelijkertijd in actie komen. Dit moet je faciliteren, anders lukt het niet. De mensen die de persoonlijke klik met elkaar hebben, zet je bij elkaar met de vraag om hunnetwerkvraag te pitchen. Vanwege de goede sfeer kun je van iedereen aan je tafel een tip, ervaring of nieuw contact verwachten. Dit is het uiteindelijke, concrete resultaat van de netwerk activiteit.

7. Follow up
Geef mensen inzicht in het complete netwerk dat tijdens het event is ontstaan. Vraag de deelnemers om het resultaat te beoordelen. Voldoet dit resultaat aan je verwachting?

Onze ervaring is dat je met deze aanpak altijd scoort!