Facilicom Cross-selling

facilicomno 032.jpg

Klant: Facilicom

Deelnemers: 700 managers en directeuren

Locatie: Media Plaza - Jaarbeurs Utrecht

Doel: Cross selling bevorderen


Cross-selling - Districtsinitiatief Noord Nederland

Samen in één kantoor: vanaf 2010 werken Trigion en Gom gezamenlijk vanuit locatie Zwolle. Sinds die tijd zoeken ook steeds meer Facilicom-collega’s uit Noord-Nederland het moderne pand op om te werken, relaties te ontvangen en meetings te houden met medewerkers. Klinkt mooi. En dat is het ook. Maar toch blijkt dat collega’s binnen Facilicom elkaar onvoldoende of zelfs helemaal niet kennen. Er is weinig contact tussen mensen. Ook al komen collega’s elkaar regelmatig tegen. Dat geldt ook voor locatie Zwolle. Dat kan en moet anders. Oftewel, tijd voor een verbeterslag.

Onbekend maakt onbemind
Het idee werd geboren om collega’s op een informele manier met elkaar kennis te laten maken. Onbekend maakt onbemind. Dat geldt net zo goed voor mensen. Als je elkaar wél kent en weet waar de ander mee bezig is, dan neemt het respect toe, ontstaat sneller een samenwerking, gun je de ander succes en ga je uiteindelijk sámen aan de slag voor één doel. Dat past exact binnen de werkwijze die we als Facilicom nastreven: cross-selling.

Cross-selling event ‘Connect Facilicom’
De organisatie van een cross-selling event ‘Connect Facilicom’ op 10 april 2012 was een eerste stap. We wilden de inhoud van het event laten aansluiten op de Facilicom kick-off. Daarom hebben we gebruik gemaakt van de expertise van de organisatie die ook de kick-off faciliteerde. Zij dachten mee over de concrete invulling van het middaggedeelte.

Wat was precies de bedoeling?
Tijdens de middagsessie werden collega’s op een speelse manier aan elkaar gelinkt op basis van antwoorden op vragen die gingen over zakelijke én persoonlijke onderwerpen: interesses, voorkeuren, achtergrond, drijfveren, favoriete muziek, reisbestemming, hobby, dromen en werkgebieden. Zogenaamde scanbare RFID kaarten lieten zien hoeveel procent van individuele interesses en/of eigenschappen overeenkwam met andere deelnemers. Een slimme manier om inzicht te krijgen in persoonlijke achtergronden en drijfveren. De deelnemers die een relatief sterk verband met elkaar hadden, vormden samen een groep. Door in een competitie tussen de groepen verschillende games te spelen, leerden zij elkaar nog beter kennen.

Na de middagsessie was het tijd voor een informele sfeer waarin collega’s nog met elkaar doorspraken. Vanzelfsprekend ontbraken een hapje en een drankje niet.

Eerste resultaten al zichtbaar
We zijn tevreden met het event, helemaal nu blijkt dat na een korte periode al resultaten zichtbaar zijn. Een aantal leads zijn gedeeld, mensen vinden elkaar beter en daarnaast hebben collega’s een aantal concrete afspraken gemaakt. Het event heeft dan ook zeker zijn doel bereikt en draagt naar onze mening concreet bij aan de ontwikkeling van cross-selling binnen Facilicom.